Szanowni Państwo,

W związku z zapowiadanym przez Ministerstwo Energii, nowym systemem wsparcia dla kogeneracji, który ma obowiązywać od stycznia 2019 roku oraz wzmożonym zainteresowaniem zakładów przemysłowych w inwestycję we własne źródło ciepła i energii elektrycznej, postanowiliśmy zorganizować II edycję Forum: „Kogeneracja w przemyśle, ciepłownictwie i wodociągach – spalanie odpadów, uwarunkowania prawne, finansowanie, technologie”, które odbędzie się 13-14 grudnia w hotelu Vestina w Wiśle. 

W programie m.in.:

 • zmiany w systemie wsparcia dla kogeneracji, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. (z zapowiedzi Ministerstwa Energii),
 • system wsparcia w formie taryf gwarantowanych,
 • ułatwienia proceduralne dla instalacji poniżej 1MW,
 • ograniczenie możliwości łączenia wsparcia
 • aktualne otoczenie prawne dotyczące wykorzystywania odpadów przemysłowych do produkcji energii elektrycznej,
 • nowelizacja ustawy o odpadach,
 • wsparcie dla energii wytworzonej na własne potrzeby, a wsparcie do energii sprzedanej do sieci,
 • aukcje dla kogeneracji w II połowie 2019 roku,
 • satelitarne narzędzia do analizy i bilansu biomasy dla istniejących i planowanych instalacji biomasowych,
 • możliwości wsparcia dla biomasy i biogazu,
 • termiczne przekształcanie odpadów i pozostałości poprodukcyjnych,
 • kogeneracja przemysłowa – doświadczenia firmy Viessmann
 • potencjał drewna energetycznego w Polsce,
 • kontrola odpadów drzewnych przez Inspektoraty Ochrony Środowiska,
 • możliwości dofinansowania inwestycji w kogenerację,
 • możliwości finansowania w BGK oraz BOŚ,
 • efektywne systemy ciepłownicze,
 • alternatywne Paliwa z odpadów – RDF w lokalnych ciepłowniach,
 • przetwarzanie odpadów poprodukcyjnych w przyzakładowych instalacjach

Wśród prelegentów m.in.:

 • Marek Marcisz – Specjalista ds. energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
 • Agnieszka Skorupińska – Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii CMS
 • Grzegorz Pizoń – Counsel w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions,
 • Adam Sarnaszek – Prezes Zarządu w firmie BIOCONTROL SP. z o.o.,
 • Łukasz Sajewicz – Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w firmie Viessmann Sp. z o.o.,
 • Wojciech Nawrocki – Członek Zarządu w firmie Metropolis doradztwo gospodarcze Sp. z o.o.,
 • Rafał Szefler – Dyrektor Marketingu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego,
 • Dorota Toczyska – Koordynator działu komunikacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • Joanna Makocka – Koordynator projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • Jerzy Fijas – Manager Projektu Energetycznego Lasów Państwowych, Kierownik Projektu „Las Energii”,
 • Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, *
 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. *

* wystąpienia oczekujące na potwierdzenie

Konferencja skierowana jest w szczególności do firm z szeroko pojętego sektora przemysłowego, a także do: zakładów wodociągów i kanalizacji, zakładów utylizacji odpadów, ciepłowni, elektrociepłowni, biogazowni, firm technologicznych, audytorów i projektantów, oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką kogeneracji, spalania odpadów, spalania biomasy i pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

Program Forum
Formularz zgłoszeniowy docx.
Formularz zgłoszeniowy pdf.