24 maja 2018 r. w centrum konferencyjnym „Duszniki Arena” zorganizowaliśmy drugie spotkanie dla władz oraz lokalnego biznesu w ramach projektu: „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”

 

 

24 maja 2018 r. w centrum konferencyjnym „Duszniki Arena” zorganizowaliśmy drugie spotkanie dla władz oraz lokalnego biznesu w ramach projektu: „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska”. Na wydarzeniu gościliśmy przedstawicieli hoteli, lokalnych spółdzielni mieszkaniowych oraz firm. 

Jak na każdym naszym spotkaniu tematem przewodnim były sposoby ograniczania niskiej emisji dzięki inwestycjom w termomodernizację, wymianę źródeł ciepła oraz odnawialne źródła energii. Dużo pytań związanych było z działaniem klastra energii, który jest utworzony na terenie gmin w których przeprowadzamy szkolenia. Wyjaśniliśmy uczestnikom jak powinien działać dobrze zarządzany klaster oraz jakie możliwości za sobą niesie przystąpienie do inicjatywy. 

Dużo czasu poświęciliśmy również na temat związany z odnawialnymi źródłami energii, które dzięki szybkiemu rozwojowi technologii stały się opłacalne nawet bez dofinansowania. Dzięki niedawno znowelizowanej Ustawie OZE, możemy przekazywać najświeższe informacje na temat perspektyw rozwoju branży OZE w Polsce.

Projekt „Dobry Klimat dla Dolnego Śląska” jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.