Oferujemy kompleksową obsługę na terenie całej Polski. Współpracujemy z najlepszymi ekipami montażowymi, dlatego mają Państwo pewność, że realizacja przebiegnie pomyślnie i bez problemu.

Jak pracujemy?

I FAZA

Konsultacja + Doradztwo inwestycyjne.
Analiza opłacalności układu fotowoltaicznego- sporządzenie ankiety energetyczno- budowlanej obejmującej m.in.:

  • zapotrzebowanie na energię elektryczną obecnie i planowane (o ile może się zwiększyć zużycie),
  • moc przyłączeniowa budynku
  • wybór powierzchni dostępnej do posadowienia instalacji PV (dach i/lub grunt), jej zacienienie,
  • zorientowanie względem kierunków świata,
  • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej połaci dachowej, budynku i otaczającego go teren
  • wstępny dobór techniczny właściwego systemu, prognoza wyprodukowanej ilości energii elektryczne
  • wstępny kosztorys
  • rozpatrzenie różnych możliwości finansowania
  • harmonogram działań
  • opracowanie raportu.

II FAZA

Podpisanie umowy i jeśli dotyczy- faza III- uzyskanie dofinansowania; W przeciwnym razie następuje przystąpienie do FAZY IV.

III FAZA

Analizujemy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania przez Naszych Klientów. Przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie w przypadku tych projektów, których prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia jest wysokie. Tym samym gwarantujemy działanie jedynie dla dobra Klienta.

IV FAZA

Podpisanie umowy

Projektujemy, instalujemy

Przygotowujemy przynajmniej dwa projekty, obejmujące także różne półki cenowe sprzętu.
Przygotowanie i złożenie wniosku o przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej (układy on- grid) i jeśli dotyczy- pozwolenia na budowę

IV FAZA

Po powyższych krokach następuje realizacja zamówienia – dostawa odpowiedniego sprzętu, a także montaż. Po pomyślnej instalacji następuje odbiór instalacji – zapewniamy również serwis i obsługę pogwarancyjną.