Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na VI edycję seminarium: „Perspektywy rozwoju kogeneracji i biogazu w Polsce”, które odbędzie się 21 czerwca w Górnośląskim Parku Przemysłowym w Katowicach.

Informacje organizacyjne dostępne są pod poniższym linkiem:
http://industrialevents.eu/2018/06/20/informacje-organizacyjne-vi-edycji-seminarium-rozwoj-inwestycji-kogeneracyjnych-i-biogazowych-w-polsce/

W programie m.in.:

 • Nowy system wsparcia dla kogeneracji po roku 2018,
 • Kwestia wsparcia dla energii wyprowadzonej do sieci,
 • Premie dla istniejących instalacji,
 • Aukcje dla nowych inwestycji,
 • Feed in premium dla małych instalacji,
 • Prekwalifikacja projektów,
 • Udział kogeneracji w Rynku Mocy,
 • Pomoc publiczna dla projektów kogeneracyjnych,
 • Kumulacja pomocy publicznej – start w aukcji 2018 r.,
 • Audyt jednostek kogeneracyjnych,
 • Rola biogazownii w klastrach energii,
 • Inwestycje kogeneracyjne w przemyśle,
 • Bioelektrownie na własne potrzeby instytucji i gospodarstw rolno-hodowlanych
 • Kogeneracja z wykorzystaniem poprocesowych paliw gazowych i ciekłych,
 • Perspektywy inwestycji w biogazownie na podstawie nowelizacji Ustawy OZE,
 • Aktualne możliwości wsparcia dla biogazowni,
 • Mechanizm feed-inf-tariff dla instalacji biogazu rolniczego, odpadowego i otrzymywanego z oczyszczalni o mocy mniejszej niż 500 kW,
 • Mechanizm feed-in-premium dla instalacji w/w o mocy większej niż 500 kW, i mniejszej niż 1 MW.
 • Biogazownia na oczyszczalni ścieków,
 • Kogeneracja szansą dla wodnych kotłów ciepłowniczych i przemysłowych,
 • Zgazowanie biomasy w obrotowych reaktorach syngazu spalanego w kotłach ciepłowniczych,
 • Wystąpienia partnerów technologicznych.

Wśród prelegentów m.in.:

 • Wojciech Nawrocki – Członek Zarządu w firmie Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.,
 • Michał Motylewski – Counsel w Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych w kancelarii Dentons,
 • Wojciech Andrzejewski – Wspólnik, radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
 • Łukasz Sajewicz – Dyrektor ds. Klientów Kluczowych w firmie VIessmann Sp. z o.o.
 • Zdzisław Mizera – Dyrektor oddziału w firmie EPS System,
 • dr inż. Piotr Plis – Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej w firmie „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o
 • Marek Marcisz – Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
 • dr hab. inż. Piotr Ostrowski – Wiceprezes Zarządu w firmie N-ERGIA Sp. z o.o., Spin-off Politechniki Śląskiej,

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych kogeneracją, a w szczególności do: zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrociepłowni, zarządców nieruchomości, biogazowni, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, hoteli oraz osób planujących inwestycje w technologię kogeneracyjną.

Dbając o warsztatowy charakter spotkania, przed wydarzeniem zbieramy zagadnienia, które najbardziej interesują naszych klientów i omawiamy je podczas seminarium