Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetki prelegentów, którzy wystąpią podczas II edycji Forum: „Kogeneracja w przemyśle i ciepłownictwie – systemy wsparcia, finansowanie, technologie”, które odbędzie się 13-14 grudnia w Hotelu Vestina w Wiśle.

 

 

 

Wojciech Nawrocki  

Członek Zarządu METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Ekspert ds. projektów środowiskowych. Mgr inż. ochrony środowiska specjalności „Biotechnologia Środowiskowa” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Specjalizuje się w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych oraz krajowych, a także innych możliwych źródeł finansowania inwestycji (preferencyjne pożyczki, kredyty). Realizuje w METROPOLIS nadzór merytoryczny nad projektami o dofinansowanie z dziedziny ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii. To m in. dzięki jego aktywności spółka METROPOLIS pozyskała już łącznie ponad 500 mln PLN dotacji dla projektów środowiskowych, co pozwoliło jej zająć w rankingu Forbes – I miejsce w Polsce w kategorii „Dotacje na Eko-inwestycje”, a w rankingu Funduszy Europejskich – II miejsce w kategorii „POIiŚ”. Ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Programów Operacyjnych z następujących dziedzin specjalizacji: zanieczyszczenie i ochrona powietrza, gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, w tym eko inwestycje. Na jego koncie znajduje się wiele projektów, które otrzymało dofinansowanie z PO IiŚ w ramach działań 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 9.1, 9.4, 10.2 oraz z NFOŚiGW w ramach programów krajowych, takich jak Program dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji oraz System Zielonych inwestycji GIS. Pozyskał także wsparcie dla wielu projektów środowiskowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Projekty o dofinansowanie z dziedziny efektywności energetycznej, wysokosprawnej kogeneracji oraz energetyki odnawialnej (projekty biomasowe, biogazowe i wiatrowe) to jego codzienna praca. 

 

 

Agnieszka Skorupińska

Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS

Agnieszka Skorupińska jest adwokatem w randze Counsel i liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w CMS. Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego. W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”. W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

 

 

mgr Adam Sarnaszek

Prezes Zarządu w firmie BIOCONTROL Sp. z o.o., członek Komisji Leśno-Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przewodniczący Komitetu ds. Certyfikacji działającego przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo–finansowym. Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

 

 

Marek Marcisz

Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Śląskiej, specjalista ds. energetyki zatrudniony w jednostce certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., ekspert CHP, weryfikator sprawozdań rocznych jednostek kogeneracji, audytor kontroli dostaw biomasy w zakresie systemu należytej staranności oraz uwierzytelniania biomasy, opiniodawca dokumentacji uwierzytelniających instalacji OZE, audytor energetyczny, autor licznych artykułów ukazujących się w pismach branży energetycznej; reprezentant TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. na konferencjach oraz trener szkoleń, wykładowca na warsztatach i seminariach.

 

 

Łukasz Sajewicz

Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w firmie Viessmann Sp. z o.o.

specjalista branży grzewczej, z wieloletnią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Pasjonat nowych technologii OZE, zaawansowanych i śmiałych rozwiązań architektonicznych w budownictwie energooszczędnym. Człowiek o szerokim spojrzeniu na rynek energetyczny i aspekty ekologiczne. Od ponad 20 lat związany z firmą Viessmann. Aktywnie popularyzuje rozwój rynku pomp ciepła, kogeneracji i innowacyjnych rozwiązań dla techniki grzewczej. Odpowiedzialny za współpracę z Klientami Strategicznymi: organizacjami rządowymi i instytutami naukowymi. Autor i współautor wielu nowych inicjatyw z zakresu OZE podejmowanych i wdrażanych przez firmę VIESSMANN. Od lat opiekuje się rynkiem architektów, projektantów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu ogrzewania i odnawialnych źródeł energii.

 

Dorota Toczyska

Koordynator działu komunikacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

od 9 lat zawodowo związana z funduszami w charakterze: Wnioskodawcy i Beneficjenta, pracownika Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej. W latach 2009-2011 ze strony Wnioskodawcy i Beneficjenta specjalista finansowy odpowiedzialna za weryfikację budżetów, rozliczanie wydatków w 7 równolegle prowadzonych projektach. W latach 2011-2015 jako pracownik Instytucji Wdrażającej odpowiedzialna za rozliczanie projektów w ramach POIG.
Od 2015 osoba odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji konkursowej, ocenę wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, liczne szkolenia dla Ekspertów NCBR oraz nadzór nad procesem oceny w ramach wszystkich konkursów 2017-2018 realizowanych przez NCBR (krajowe, strategiczne i w ramach POIR).

 

 

Joanna Makocka

Koordynator projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

koordynator projektu, od ponad 9 lat jest zawodowo związana z zarządzaniem programami i projektami. Od 2012 roku pracuje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie dotychczas odpowiadała za koordynację programów krajowych oraz międzynarodowych. Obecnie od 2018 roku, zajmuje się działaniami promującymi działalność i usługi NCBR m.in. organizując spotkania dla przedsiębiorców w różnych regionach Polski.

 

 

Grzegorz Pizoń

Counsel w Kancelarii SSW Pragmatic Solutions

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, rzecznictwa interesów oraz projektów typu advocacy). Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej m.in. w kancelarii Salans (obecnie: Dentons).Wykształcenie prawnicze Grzegorz zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.

 

Rafał Szefler – Dyrektor Marketingu w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego