Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na II edycję seminarium: „Rynek Mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa”, które odbędzie się 10 maja w Katowicach.

Według ramowego harmonogramu procesów rynku mocy na rok 2018, dostępnego na stronach PSE, 29 maja zakończy się certyfikacja ogólna. Na naszym wydarzeniu omówimy przykłady wniosków do certyfikacji ogólnej, a także pokażemy najczęstsze błędy występujące we wnioskach. Zajmiemy się również praktycznymi wskazówkami dotyczącymi poruszania się po portalu uczestnika Rynku Mocy, a także przygotowaniem do certyfikacji do aukcji głównych na lata 2021–2023

Rynek mocy to szansa na uzyskanie środków na finansowane inwestycji nie tylko przez duże grupy energetyczne, ale także:

 • Mniejsze przedsiębiorstwa planujące rozwój lub wejście na rynek producentów energii elektrycznej;
 • Fundusze i kapitały prywatne;
 • Inwestorów i banki;
 • Zarządców przedsiębiorstw energochłonnych, przedsiębiorstw komunikacyjnych, zarządców budynków biurowych, obiektów użyteczności publicznej w tym sportowych, hal widowiskowych, centrów handlowych i innych podobnych, zainteresowanych dodatkowymi przychodami z rynku mocy.

W programie m.in.:

 • Wprowadzenie – rynek mocy w PL i w UE;
 • Rynek Mocy na tle unijnej regulacji dot. polityki energetycznej i pomocy publicznej dla sektora energetycznego;
 • Założenia i zakres regulacji polskiej ustawy o Rynku Mocy;
 • Zwolnienia dla przemysłu energochłonnego z opłaty mocowej;
 • Podmioty na Rynku Mocy;
 • Portal uczestnika rynku mocy;
 • Certyfikacje: ogólna i do aukcji;
 • Przebieg aukcji – jak się przygotować, wyznaczanie ceny aukcji, ramy czasowe;
 • Realizacja obowiązku mocowego;
 • Neutralność technologiczna;
 • Przygotowanie projektów redukcji mocy;
 • Regulamin rynku mocy;
 • Umowa mocowa;
 • Status projektów nowych oraz modernizacji – kontrola realizacji inwestycji;
 • Rynek mocy a rynek finansowy – finansowanie projektów energetycznych i współpraca z bankami;
 • Projekty transgraniczne;
 • Udział zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych i inwestorów;
 • Jak się przygotować do uczestniczenia w projektach rynku mocy;

Wśród prelegentów m.in.:

 • Aleksander Galos – Radca prawny, Partner Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
 • dr iur. Michał Będkowski-Kozioł – Adwokat, Partner, kieruje Praktyką Prawa Konkurencji i Antymonopolowego w Kancelarii KZP;
 • Wojciech Wrochna – Counsel, Szef Praktyki Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych w Kancelarii KZP;
 • dr Jacek Kozikowski – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
 • Milena Kazanowska – Kędzierska – Prawnik, Praktyka Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny w Kancelarii KZP;
 • Paweł Wójcik – Specjalista w Departamencie Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Seminarium kierowane jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką rynku mocy w Polsce, a przede wszystkim do: przemysłu energochłonnego, przedsiębiorstw energetycznych, firm wytwarzających i planujących wytwarzanie energii elektrycznej, zarządców nieruchomości, jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów, banków, funduszy kapitałowych itp.

 

Bez wątpienia sukcesem nazwać można pierwszą edycję Seminarium „Rynek mocy w Polsce – szczegółowe rozwiązania, praktyczne aspekty uczestnictwa” , która odbyła się 8 marca w warszawskiej siedzibie KZP przy Placu Piłsudskiego 1, w budynku Metropolitan.

Uczestnicy Seminarium reprezentowali największe firmy konsumujące energię elektryczną w kraju. Program przygotowany przez naszych Prelegentów, w tym mec. Aleksandra Galosadr iur. Michała Będkowskiego-Kozioł mec. Wojciecha Wrochnę, w opinii Uczestników wyróżniał się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Spotkanie obfitowało w ciekawe rozmowy i entuzjastyczną wymianę doświadczeń.