Poniżej prezentujemy możliwości dofinansowania inwestycji proekologicznych w województwie mazowieckim

 

Działanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych

Dla kogo?

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co?

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe:

  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,
  • wymiana czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 80,00 %
Budżet naboru [PLN]: 12 434 700,00
Termin, od którego można składać wnioski – 30.03.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 29.08.2018 r.