Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji:

V edycji seminarium: „Perspektywy rozwoju kogeneracji i biogazu w Polsce”, które odbędzie się 25 kwietnia w Centrum Zaawansowanych Technologii NOBEL TOWER, przy ulicy Dąbrowskiego 77A w Poznaniu. Jest to V edycja seminarium o tematyce kogeneracji, które organizuje nasza firma. W poprzednich edycjach współpracowaliśmy z takimi firmami jak:

 

       
           

 

W ciągu tych pięciu edycji przeszkoliliśmy około 300 specjalistów z sektora energetycznego, a relacje z wydarzeń znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/wroclaw-13-04-2016/
http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/wroclaw-29-09-2015/

W programie tegorocznej edycji m.in.:

 • Nowy system wsparcia dla kogeneracji po roku 2018,
 • Premie dla istniejących instalacji,
 • Aukcje dla nowych inwestycji,
 • Feed in premium dla małych instalacji,
 • Prekwalifikacja projektów,
 • Udział kogeneracji w Rynku Mocy,
 • Pomoc publiczna dla projektów kogeneracyjnych,
 • Kumulacja pomocy publicznej – start w aukcji 2018 r.,
 • Audyt jednostek kogeneracyjnych,
 • Rola biogazownii w klastrach energii,
 • Inwestycje kogeneracyjne w przemyśle,
 • Perspektywy inwestycji w biogazownie na podstawie nowelizacji Ustawy OZE,
 • Aktualne możliwości wsparcia dla biogazowni,
 • Mechanizm feed-inf-tariff dla instalacji biogazu rolniczego, odpadowego i otrzymywanego z oczyszczalni o mocy mniejszej niż 500 kW,
 • Mechanizm feed-in-premium dla instalacji w/w o mocy większej niż 500 kW, i mniejszej niż 1 MW.
 • Lokowanie biogazowni wg. założeń do tzw. Ustawy „odorowej”,
 • Biogazownia na oczyszczalni ścieków,
 • Kogeneracja szansą dla wodnych kotłów ciepłowniczych i przemysłowych,
 • Zgazowanie biomasy w obrotowych reaktorach syngazu spalanego w kotłach ciepłowniczych,
 • Wystąpienia partnerów technologicznych.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych kogeneracją, a w szczególności do: zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrociepłowni, zarządców nieruchomości, biogazowni, oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji odpadów, hoteli oraz osób planujących inwestycje w technologię kogeneracyjną.

W tegoroczną edycję zaangażowały się już następujące firmy i instytucje:

            

Jeśli chcą Państwo zostać naszym partnerem przy organizacji V edycji specjalistycznego seminarium na temat kogeneracji i biogazu, prosimy o zapoznanie się ofertą współpracy dostępną do pobrania poniżej lub prosimy o kontakt na adres: szkolenia@industrialevents.eu

 

Propozycja współpracy do pobrania

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu